top of page
stodoła domek mobilny

Czy dom mobilny wymaga zgłoszenia oraz pozwolenia na budowę?

Rozważasz nabycie domu mobilnego? Posiadasz już działkę gotową pod zabudowę? Nadszedł odpowiedni moment, aby zająć się wszystkimi niezbędnymi procedurami! Ich zakres jest ograniczony, a procedury zwykle nie sprawiają problemów, jednak istotne jest zapoznanie się z pewnymi aspektami, które mogą determinować potrzebę uzyskania odpowiednich zezwoleń na instalację domu mobilnego.


Czy konieczne jest dokonanie zgłoszenia bądź uzyskanie pozwolenia na budowę domu mobilnego?


Dom mobilny – konstrukcja przejściowa, miejsce zamieszkania czy obiekt rekreacyjny?


Dom mobilny na kołach to innowacyjne rozwiązanie umożliwiające zmianę lokalizacji mieszkania. Wystarczy przygotować teren na własnej lub dzierżawionej działce, przetransportować konstrukcję i umiejscowić w wyznaczonym punkcie.

Niezbędna jest jednak świadomość wymogów formalnych.dom mobilny


Prawo budowlane rozróżnia:


Obiekt tymczasowy – dom mobilny zyskuje ten status, jeśli zostanie przeniesiony na inną działkę po 6 miesiącach. Oznacza to, że należy przemieścić konstrukcję do nowej lokalizacji przed upływem 180 dni od daty zgłoszenia – co pół roku, z uwzględnieniem 21 dni na ewentualne zastrzeżenia ze strony urzędu.

Obiekt rekreacyjny – gdy dom mobilny jest wykorzystywany sezonowo jako letniskowy, formalności są minimalizowane. Tutaj również wymagane jest zgłoszenie przedsięwzięcia 21 dni przed rozpoczęciem prac, czyli transportem i instalacją.

Obiekt mieszkalny – konstrukcja przeznaczona do stałego zamieszkania, trwale związana z terenem.


Jeśli dom mobilny jest stacjonarny i funkcjonuje jako dom na cały rok, wtedy zazwyczaj podlega regulacjom prawa budowlanego jako budynek mieszkalny.


Dom mobilny a lokalny plan zagospodarowania przestrzennego.


W razie wątpliwości co do klasyfikacji naszego domu mobilnego warto zasięgnąć informacji w urzędzie oraz przeanalizować lokalny plan zagospodarowania przestrzennego ustalany przez gminę. Dokument ten precyzuje, jakie obiekty mogą zostać wzniesione na danym terenie, określając ich maksymalną liczbę, rozmiary, wysokość i typ zabudowy.


Czy domy mobilne wymagają pozwolenia na budowę?


Obiekty rekreacyjne i tymczasowe z reguły nie potrzebują pozwolenia na budowę, chyba że urząd zadecyduje inaczej, a ich powierzchnia nie przekracza 70 m2. Domy mieszkalne są bardziej restrykcyjnie regulowane przez prawo budowlane, dlatego stałe zamieszkiwanie w domu mobilnym obliguje do uzyskania pozwolenia na budowę, bez względu na jego wielkość. Wniosek o pozwolenie składa się w urzędzie, dołączając projekt budowlany, wypis z planu zagospodarowania przestrzennego oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Konieczne jest również zgłoszenie zakończenia budowy do nadzoru budowlanego. Brak wymaganego pozwolenia może skutkować sankcjami za samowolę budowlaną.


Dom mobilny – zgłoszenie w starostwie


Mimo że często nie jest wymagane pozwolenie na budowę, obowiązuje zgłoszenie każdego domu mobilnego do odpowiedniego starostwa powiatowego. Proces ten jest zazwyczaj prosty, a opór ze strony urzędu rzadko się zdarza. Należy zabrać ze sobą akt własności działki oraz mapę z zaznaczonym miejscem instalacji domu. W przypadku domów mobilnych na stałe procedury są uproszczone po uzyskaniu pozwolenia, co pozwala na bezproblemowe zamieszkanie. Warto jednak pamiętać o możliwych wyjątkach i w razie wątpliwości skonsultować się ze starostwem powiatowym.


Jeśli rozważasz zakup domu mobilnego lub masz pytania dotyczące procedur, serdecznie zapraszamy do kontaktu – jako eksperci w tej dziedzinie udzielimy odpowiednich informacji!Komentarze


bottom of page